Od 1 stycznia 2013 r. zostały wprowadzone ważne zmiany podatkowe w przepisach o kasach fiskalnych. Obowiązują nowe limity zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji za pomocą kasy fiskalnej na rzecz osób fizycznych i rolników ryczałtowych. Zmienione zostały również zasady wyliczania limitu dla przedsiębiorców rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej w roku 2013.

Od kiedy musisz mieć kasę fiskalną?

Każdy przedsiębiorca może prowadzić sprzedaż:

    1. na rzecz firm;
    2. na rzecz osób fizycznych nieprowadzacychdziałalnosci gospodarczej i rolników ryczałtowych.

W przypadku sprzedaży dla firm wystawiany jest odpowiedzni dokument sprzedaży (faktura lub rachunek). Jezeli prowadzisz tylko i wyłącznie sprzedaż na rzecz firm, to nie musisz instalować kasy fiskalnej.

Dla udokumentowania sprzedaży dla drugiej grupy odbiorców ustawodawca przewidział ewidencjonowanie sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej. Gdyby nie możliwość skorzystania z szeregu zwolnień z obowiązku stosowania kasy fiskalnej, to już od pierwszej sprzedaży musiałby stosować kasę fiskalną. Jednym z najczęściej stosowanych zwolnień jest zwolnienie ze względu na wysokość obrotu właśnie dla drugiej grupy odbiorców.

Przykład


Prowadzisz sklep z artykułami spożywczymi (bez papierosów i alkoholu, bo już pierwsza sprzedaż w tym wypadku powinna być zaewidencjonowana na kasie fiskalnej).
Przychodzi klient i kupuje 2 opakowania kawy. I na jedno opakowanie prosi, żebyś mu wystawił fakturę na jego firmę. Sprzedałeś dwa opakowania: jedno na rzecz osoby prywatnej a drugie na firmę. Do obrotów na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych wpisujesz więc kwotę ze sprzedaży jednego opakowania kawy.

Tylko w tym przypadku, jeżeli Twoja działalność nie znajduje się w katalogu wyłączeń, czyli nie prowadzisz takiej działalności, dla której już od pierwszej sprzedaży jesteś zobowiązany posiadać kasę fiskalną.

Przedsiębiorcy kontynuujący działalność w roku 2013

Limit obrotu na rzecz osób prywatnych, do którego nie musisz mieć kasy fiskalnej,  wynosi 20 000 zł.
Jeżeli rozpocząłeś prowadzenie działalności gospodarczej przed 1 stycznia 2013 i nie masz  jeszcze obowiązku posiadania w roku 2013 kasy fiskalnej, to i tak może się zdarzyć, że w tym roku będziesz musiał zakupić kasę fiskalną i zacząć ewidencjonowanie za jej pomocą.

Jeżeli w trakcie roku 2013 Twoje obroty na rzecz osób fizycznych i rolników ryczałtowych przekroczą limit w wysokości 20 000 zł, to będziesz miał obowiązek posiadania kasy fiskalnej. Ewidencjonowanie za pomocą kasy fiskalnej masz obowiązek rozpocząć w terminie dwóch miesięcy po przekroczeniu limitu obrotów licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło przekroczenie.

Przykład


W dniu 1 stycznia 2013 r. Twoje obroty na rzecz osób fizycznych i rolników ryczałtowych przekroczyły limit obrotów w wysokości 20 000 zł. Ewidencjonowanie obrotu za pomocą kasy fiskalnej musisz rozpocząć od dnia od 1 czerwca 2013 r.

Przedsiębiorcy rozpoczynający działalność gospodarczą w roku 2013

Limit obrotu  na rzecz osób prywatnych, do którego nie musisz mieć kasy fiskalnej,  wynosi 20 000 zł proporcjonalnie.
Jeżeli w tym roku rozpoczynasz działalność, to limit obrotu na rzecz osób fizycznych i rolników ryczałtowych musisz samodzielnie przeliczyć.

Ważne!

Wyliczenie limitu:
20 000 zł podzielić na ilość dni w roku razy ilość dni pozostałych do końca roku od dnia rozpoczęcia sprzedaży na rzecz osób fizycznych. Masz obowiązek rozpocząć ewidencjonowanie za pomocą kasy fiskalnej w terminie dwóch miesięcy po przekroczeniu limitu obrotów licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło przekroczenie.
Powineneś więc prowadzić na bieżąco ewidencję obrotu na rzecz osób fizycznych i rolników ryczałtowych narastająco od początku działalności, żeby dokładnie wiedzieć w którym momencie  wystąpi ten obowiązek (taka ewidencja jest obowiązkowa). 

Przykład wyliczenia limitu dla przedsiębiorcy rozpoczynającego działalność w ciągu roku:
Rozpoczniesz działalność gospodarcza w dniu np. 1 września 2013 r. Do końca roku pozostaje jeszcze 122 dni.
Limit w tym przypadku będzie wynosił:

 wzor_kasa

Limit zwolnienia ze względu na obroty, jeżeli jesteś podatnikiem podatku VAT wyliczasz wg kwoty netto, czyli nie dodajesz podatku VAT, więc nie bierzesz pod uwagę w tym przypadku kwoty brutto.

Zwróć uwagę, że obowiązek posiadania kasy fiskalnej nie jest uzależniony od tego, czy jesteś płatnikiem VAT, np. lekarze są zwolnieni z płacenia podatku VAT, a muszą posiadać kasę fiskalną po przekroczeniu wskazanych wcześniej limitów.

Pamiętaj o tym, że masz obowiązek pisemnie powiadomić urząd skarbowy o rozpoczęciu ewidencjonowania za pomocą kasy fiskalnej. Urząd prześle Ci numer ewidencyjny Twojej kasy rejestrującej. Musisz go umieścić trwale na kasie fiskalnej.

W następnym wpisie dowiesz się:
Kto nie może skorzystać ze zwolnienia z kasy fiskalnej i od pierwszej złotówki obrotu musi mieć kasę fiskalną?

Podstawa prawna

1. Art. 111 Ustawy z dnia 11 marca.2004 r. o podatku od towarów i usług
(tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 ze zm.)
2. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29.listopada.2012 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących
(Dz. U. z 2012 r. poz. 1382)

Barbara Mierosławska
Doradca Podatkowy 04926